W kościele Matki Bożej przeprowadzana jest aktualnie konserwacja ołtarza i ambony. W połowie maja został zakończony I etap prac konserwatorskich, polegający na oczyszczeniu, odnowieniu i złoceniu elementów drewnianego ołtarza i ambony. Na pewien czas ołtarz i ambona zostały odsłonięte spod rusztowań, ukazując swoje piękno. Za miesiąc będzie przeprowadzony II etap prac, bardzo ważny, bo decydujący o żywotności drewna, a polegający na zatruciu korników.