Ks. Marek Słysz
proboszcz od 2017r

Ks. Mariusz Łach
wikariusz od 2017r

1. Ks. Franciszek Jara– proboszcz 1947-1969

Dzięki jego staraniom w roku 1957, na miejscu drewnianej kaplicy, w ciągu 14 dni, zbudowano nowy kościół murowany pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP. Uroczystego poświęcenia kościoła, oraz dzwonu imieniem „Maryja” dokonał ks. bp Stanisław Jakiel.
Długość kościoła wynosi 20 m, a szerokość 9,5 m. Wieżyczka nad wejściem ma wysokość 10 m.

2. Ks. Stanisław Matula– proboszcz 1969 – 1972

Jemu parafia zawdzięcza powstanie budynku do katechizacji. Wówczas dokonano także elektryfikacji i radiofonizacji kościoła.

3. Ks. Józef Śnieżek– proboszcz 1972 – 1989

Za jego proboszczowania wyremontowano kościół Matki Bożej, wybudowano kościół św. Judy Tadeusza i rozpoczęto prace przy budowie nowej plebani. Kościół Matki Bożej odwodniono (1972), pokryto blachą (1973), powiększono chór, założono boazerię, oraz sprawiono do niego stacje Drogi Krzyżowej (1975 r.) i nowe organy (1977 r.). Kościół św. Judy Tadeusza zbudowano w latach 1983 – 1985 na miejscu dawnej cerkwi grecko – katolickiej spalonej w 1944 roku.
• 26. VIII. 1983 r – rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła.
• 6. V. 1984 r. – został poświęcony kamień węgielny i tablica pamiątkowa.
• 28.X. 1984 r. – odbył się pierwszy odpust. W czasie odpustu został odczytany dekret ks. bpa Ignacego Tokarczuka o utworzeniu nowej parafii pod nazwą: „Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Judy Tadeusza i św. Brata Alberta w Mirocinie – Rozborzu”. W skład nowej parafii weszła wioska Mirocin, oraz 214 domów z wioski Rozbórz.
• 3.XI. 1985 r – nastąpiło uroczyste poświęcenie kościoła przez ks.bpa Ignacego Tokarczuka. Duży wkład w budowę kościoła, oprócz
miejscowych duszpasterzy, włożyli Księża Rodacy: ks. Stanisław Folta i ks. Józef Czemiecki.
Kościół został usytuowany osią główną w kierunku północ – południe. W rzucie poziomym ma kształt nieregularny. Jest dwupoziomowy z chórem nad kmchtą. Powierzchnia kościoła górnego (razem z chórem i zakrystią) wynosi 312 m2, a dolnego 212 m2. Długość kościoła wynosi 27,5 m, natomiast szerokość 23 m. Wysokość od ziemi do wyższej kopuły wynosi 28,4 m, a do niższej 25,9 m. Wysokość kościoła od strony prezbiterium wynosi 17,2 m., zaś wysokość bocznych kaplic wynosi 16,9 m. Średnica kopuł wynosi ok. 5m. i 3,5 m. Plebania została zbudowana w latach 1987 – 1989.

4. Ks. Jan Syrylak– proboszcz 1989-1998

W tym czasie wybudowano dzwonnicę, oraz kontynuowano prace przy budowie plebani. Dzwonnicę, oraz trzy nowe dzwony poświęcił ks. bp Edward Białogłowski, dnia 23 września 1990 roku. Duży dzwon nosi imię – św. Jana Bosko; średni – św. Brata Alberta; zaś mały – św. Stanisława Szczepanowskiego.

5. Ks. Jan Strojek – proboszcz 1998-2001

W tym czasie ogrodzono kościół parafialny i cmentarz, utworzono w dolnym kościele kaplicę św., Brata Alberta, odnowiono wnętrze kościoła Matki Bożej, oraz dokończono budowę nowej plebani.

6. Ks. Stanisław Motak– proboszcz 2001- 2004

Podczas jego posługi duszpasterskiej został przeprowadzony remont górnej części kościoła oraz zmiana jego wystroju. w 2003 roku przygotował całą parafię do obchodów nawiedzenia kopii cudownego obrazu Jasnogórskiej Pani.

7. Ks.Jan Częczek – proboszcz 2004-2011

Za jego posługi w kościele zostały umieszczone tablice pamiątkowe poświęcone księżom którzy wybudowali kościół p.w. św. Judy Tadeusza. Był głównym pomysłodawcą i realizatorem umieszczenia w świątyni medali poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II i NMP a także kapliczki umieszczonej na terenie placu kościelnego. Dokończył także ogrodzenie wokół plebanii i przeprowadził remont plebanii.

8. Ks. Ryszard Królicki – proboszcz od 2011 do 2017
Zespół Szkół w Mirocinie otrzymał imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Renowacja misji św. w listopadzie 2012 r. połączona z nawiedzeniem krzyża papieskiego.
W kościele św. Judy Tadeusza wymiana ogrzewania węglowego na gazowe wraz z klimatyzacją oraz wszystkich okien na aluminiowe, renowacja schodów zewnętrznych. W kościele Matki Bożej zainstalowano nowe ogrzewanie promiennikowe, w 2016 r. przeprowadzono renowację i konserwację drewnianego ołtarza  i ambony. W obu kościołach zamontowano ekrany – wyświetlacze pieśni oraz  wymieniono nagłośnienie. Od 2005 r. odbywa się powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Rowerowa grupa pielgrzymkowa łączy wiarę ze sportem.

1. Ks. Wiktor Piotrowski– wikariusz 1945 – 1947
2. Ks. Jan Syrylak– wikariusz 1983-1989
3. Ks. Wiesław Marecki– wikariusz 1990-1993
4. Ks. Andrzej Kuzio– wikariusz 1993 – 1996
5. Ks. Antoni Moskal– wikariusz 1996-1998
6. Ks. Robert Adamski– wikariusz 1998-2001
7. Ks. Mieczysław Sobiło – wikariusz 2001-2006
8. Ks. Łukasz Buczek – wikariusz 2006-2008
9. Ks. Tomasz Podolak– wikariusz 2008-2011
10. Ks. Krzysztof Żołyniak – wikariusz 2011-2013
11. Ks. Jakub Sieniawski – wikariusz od 2013-2015
12. Ks. Paweł Starostka – wikariusz od 2015-2017