W uroczystość Wniebowzięcia NMP w naszej parafii zostały poświęcone i przedstawione Panu Bogu jako dziękczynienie za zbiory 3 wieńce żniwne: od strażaków OSP Mirocin, od KGW z Mirocina i od mieszkańców Mirocina. W Galerii w zakładce Wydarzenia można zobaczyć piękno dzieła rąk ludzkich i pomysłów, a zwłaszcza głównej ich artystki P. Marii Mazur, której dziękuje serdecznie cała wspólnota parafii.