W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w kościele Matki Bożej przeżywaliśmy Eucharystię, której przewodniczył i poświęcenia odrestaurowanego ołtarza i ambony dokonał Dziekan dekanatu Przeworsk II,  ks. prał. Zenon Ruchlewicz. W uroczystej koncelebrze byli również ks. prał. Marian Bocho, kustosz obrazu Matki Bożej Śnieżnej i proboszcz jarosławskiej Kolegiaty, który wygłosił homilię, oraz ks. Proboszcz Ryszard Królicki. Nasza uroczystość była dziękczynieniem za dar Matki Bożej, oraz za dobre ludzkie serca, dzięki którym było możliwe wykonanie prac restauratorskich.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w dziale galeria i do wysłuchania homilii wygłoszonej podczas wczorajszej uroczystości.