Od czwartku rozpoczynamy kolędę.
Ksiądz Wikary rozpoczyna od Zagumnia od strony Przeworska jedną stroną drogi na Podlas a następnie drugą stroną. Potem jedną stroną drogi prowadzącej do kościoła M.B. i powrót drugą stroną.
Ksiądz Proboszcz od głównej drogi do końca parafii w kierunku Rozborza po tamtej stronie rzeki, powrót po obu stronach drogi w kierunku kościoła. Rozpoczęcie kolędy od godz. 9.00 a zakończenie około 20.00