Rozpoczął się 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czasu pokuty i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa.
Aby lepiej przygotować się na najważniejsze święta Wielkiej Nocy, zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek i Gorzkich Żali, przed wieczorną Mszą św. w niedziele.

Droga Krzyżowa:
MB – 15.30
JT – 17.00

Gorzkie Żale
JT – 16.30