1. Msze św. w tygodniu, w piątek o godz. 700, w sobotę o godz. 830,
    a w pozostałe dni 1600 MB i o godz. 1700 JT.
  2. Dzisiaj o godz. 1630 Gorzkie Żale, a po nich Msza św.
  3. Jutro 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Na Mszy św. podejmiemy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego leżą na stoliku z gazetami. Wszyscy, którzy chcą podjąć duchową adopcję niech zabiorą sobie te deklaracje i wypełnią, odcinając jedną część z adresem, która zostanie złożona podczas Mszy św. w darach ofiarnych i na podstawie której zostaniemy wpisani do „Księgi Duchowej Adopcji”. Duchową adopcję mogą podjąć również chorzy, którzy nie chodzą do kościoła. Mogą złożyć przyrzeczenie w swoim domu, przed krzyżem,
    a odcinek z adresem mogą podać przez kogoś. Podejmujący Duchową Adopcję Dziecka Poczętego przynoszą ze sobą świece.
  4. W piątek Drogą Krzyżową o godz. 1700 rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne. Program Rekolekcji w gablotce i na stoliku z gazetami.
  5. W tym tygodniu prosimy do sprzątania świątyń: MB grupa – 7; JT – grupa – 13.