Poniedziałek 3.06
JT – 18.00
+Teresa Portas, z Róży M.B. Fatimskiej
MB – 17.00
+Maria Bielecka (2R.Ś.), Feliks

Wtorek 4.06
JT – 18.00
+Zdzisława Mazur
MB – 17.00
+Stanisława

Środa 5.06
JT – 18.00
w intencji wiadomej P.B.
MB – 17.00
+Stanisława Śliwa

Czwartek 6.06
JT – 18.00
+Stanisława Śliwa
MB – 17.00
+Marcin, Teresa Zając, od córki

Piątek 7.06
JT – 18.00
+Stanisława Śliwa
MB – 17.00
+Stanisław Skupień (R.Ś.)

Sobota 8.06
JT – 18.00
+Edward, Andrzej, Stefania Janusz
MB – 17.00
+Stanisława Śliwa

Niedziela 9.06
JT – 8.00
o szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie matki i dziecka
MB – 10.00
+Antoni Kowal w dniu imienin, Teresa Jedynak
JT – 11.30
+Władysław Ruchała
JT – 17.00
Parafian

05 czerwca 2019|